www.militaar.net
https://militaar.net/phpBB2/

Tapa mõis lastakse homme õhku
https://militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?f=39&t=45484
1. leht 1-st

Autor:  Kriku [ 28 Apr, 2020 12:39 ]
Teema pealkiri:  Tapa mõis lastakse homme õhku

Tapa mõisahoone saatus kütab korralikult kirgi
Andres Pulver
Tsiteeri:
Homseks on kavandatud Tapa mõisahoone varemete õhkimine, rahvusvahelise muinsuskaitse eksperdiorganisatsiooni ICOMOS Eesti komitee taunib hoone lammutamist ilma avaliku arutelu ja otsustamiseks vajaliku dokumentatsioonita.

ICOMOS-i Eesti komitee esimees Riin Alatalu ütles, et Tapa mõisa väga halb seisukord on kahetsusväärne tõsiasi. “Samas on lammutamisotsus võetud vastu hoone väärtuseid kaalumata, tegemata on isegi nõutav ajalooline õiend, kus peavad kajastuma andmed enne 1940. aastat ehitatud ehitise kohta, hoone ehitamise ajaloo kohta, säilinud väärtuslike detailide loetelu koos fotodega ja ettepanekud nende taaskasutamiseks,” väitis Alatalu.

Tapa vallavanem Riho Tell rääkis, et muinsuskaitseamet on mõisahoone lammutamise kooskõlastanud. “Nende soov oli, et põlengust alles jäänud keldrid ning vundamendiosa jääks alles ning eksponeeritaks kui tükike osast Tapa ja ka Eesti sõjaajaloost,” lausus Tell. Ta lisas, et muinsuskaitseamet pakkus ka abi ajaloolise õiendi koostamisel.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse taristuprojektide koostöö koordinaator Kaupo Kaasik sõnas, et keldrit püütakse lammutuse käigus kindlasti säilitada. “On vara öelda, kas see õnnestub, kuna hoone seisukord tervikuna on väga halb,” ütles Kaasik. Hilisem keldri pidev avalikult eksponeerimine ei ole tema sõnul aga võimalik, kuna tegemist on kaitseväe kasutuses oleva territooriumiga. “Aeg-ajalt huvilistele juurdepääsu võimaldamine on hilisema arutluse koht, kui kelder õnnestub säilitada,” lisas Kaupo Kaasik.

ICOMOS-i Eesti komitee palub Tapa vallavalitsusel ja kaitseministeeriumil veel kord kaaluda hoone säilitamise ja korrastamise võimalust ning koostada nõuetekohane dokumentatsioon ajaloolise väärtusega hoone fikseerimiseks.

Kaupo Kaasik nentis, et vaieldamatult on Tapa mõisa asukoht ajalooliselt, sealhulgas militaarajaloo vaatenurgast, tähtis. Paraku ei ole hoonet pikka aega hooldatud ning nüüdseks on mõis avariiohtlikus seisukorras. “Et antud hoonet terviklikult säilitada, peaks olema riigil või erasektoril selleks konkreetne vajadus ja raha. Täna, kus hoone on riigi kaitseinvesteeringute keskuse hallata alles 2019. aasta novembrist, on konkreetse vajaduse ja raha puudumist ning avariiohtlikku seisukorda arvestades kõige mõistlikum hoone lammutada, et vältida suuremaid kahjusid, mida lagunev hoone võib põhjustada,” rääkis Kaasik. Eestis on Riin Alatalu kinnitusel olnud hinnanguliselt 1200 mõisa, koos abi-, karja- ja kirikumõisatega oli sada aastat tagasi umbes 2000 mõisakompleksi. Tänaseni on säilinud ligikaudu 500 peahoonet, paljud neist on halvas seisukorras nagu Tapa mõiski. “Paljude mõisate lugu on väga mitmekihiline, sama kehtib ka Tapa mõisa kohta, millel on tähtis koht ka militaarajaloos. Tapa mõisaga seondub soomusrongide rügemendi ajalugu, samuti kannab ta jälgi nõukogude sõjaväelinnakust ja sellel on korrastatult potentsiaali ilmestada tänast Tapa kaitseväelinnakut,” tähendas Alatalu.

“Tapa mõisahoone kunagisest hiilgusest ei ole tänaseks säilinud pea midagi, ning kui tahta taastada endisaegset hoonet, tuleks tänane vare samuti vähemalt vundamendini likvideerida ja siis ehitust alustada,” lausus Kaupo Kaasik. Pioneeripataljoni võitlejad õhivad Tapa mõisahoone homme. “Pika militaarajalooga mõisahoone lõpp ei saabu sarnaselt teiste vanade hoonetega tavalise ekskavaatori abil, vaid kaitseväe tugevdamise kaudu, kus pioneeripataljoni ajateenijad ja tegevväelased saavad väärt kogemuse lõhkeaine abil hoone varistamise harjutamisel,” sõnas Kaasik.

Autor:  ggdag [ 28 Apr, 2020 13:35 ]
Teema pealkiri:  Re: Tapa mõis lastakse homme õhku

https://virumaateataja.postimees.ee/6960151/avalik-kiri-kaitsevae-juhatajale-tapa-mois-sobiks-eesti-sojaajaloo-tutvustamiseks

Avalik kiri kaitseväe juhatajale: Tapa mõis sobiks Eesti sõjaajaloo tutvustamiseks
Anti Poolamets

Avalik kiri kaitseväe juhatajale: Tapa mõis sobiks Eesti sõjaajaloo tutvustamiseks
Pöördun Teie poole murega. Virumaa Teataja andmetel plaanib 1. jalaväebrigaad kaitseväele kuuluval krundil asuvad endise Tapa mõisa varemed 29. aprillil toimuva õppuse käigus õhkida. Uudis on tekitanud aktiivset arutelu vallaelanike, muinsuskaitsjate ja ajaloohuviliste seas ning leidnud suurt tähelepanu sotsiaalmeedias. Palun Teil mõisahoone õhkimine peatada.

Lugu on tasuliseks lugemiseks...kui keegi saab, siis võiks siia postitada....

Minu isiklik arvamus: saan aru, et nõuaks palju raha, kui Tapa mõis vääriks siiski taastamist, või uuesti (koopiana) ülesehitamist. Oleks ju 1.JVBr uhke hoone, kus võiks olla ajaloo nurgad Soomusrongirügemendi aegadest ja praegu Tapal paiknevate pataljonide "toad", söögi saal ja nö ohvitseride klubi vms. Kasutust leiaks kindlasti, arvestades linnaku suurust ja liitlaste olemasolu jne...

:rip:

Autor:  Kriku [ 28 Apr, 2020 13:43 ]
Teema pealkiri:  Re: Tapa mõis lastakse homme õhku

Tsiteeri:
Pöördun Teie poole murega. Virumaa Teataja andmetel plaanib 1. jalaväebrigaad kaitseväele kuuluval krundil asuvad endise Tapa mõisa varemed 29. aprillil toimuva õppuse käigus õhkida. Uudis on tekitanud aktiivset arutelu vallaelanike, muinsuskaitsjate ja ajaloohuviliste seas ning leidnud suurt tähelepanu sotsiaalmeedias. Palun Teil mõisahoone õhkimine peatada.

Pean garnisonilinnas väga oluliseks ajaloo, sealhulgas sõjaajaloo säilitamist. Tapa on saanud ajalootormides rängalt räsida – südalinna hävitas peaaegu täielikult augustis 1941 hävituspataljon ning pommitamistega laastati järelejäänut. Säilinud ajalooliste hoonete korrastamisega on võimalik linna esteetilist ilmet oluliselt parandada. Tapa mõis on piirkonna asustusajaloo jaoks oluline maamärk ning arvatavalt on linna nimi pärit kunagiselt mõisaomanikult.

Tapa mõisa 1820. aastatel ehitatud peahoone oli üks Eesti uhkemaid. Eesti vabariigi ajal asus mõisas Eesti esinduslikema väeosa – soomusrongirügemendi – staap ja ohvitseride kasiino. Mõisa portikust ehtis 1. soomusrongirügemendi sümboolika, mis oleks praegugi taastatav. Rügement andis linna arengusse suure panuse.

Olen arutanud võimalusi Tapa mõisa hoonetele uue funktsiooni leidmiseks. Olin rõõmus, kui kaitsevägi hoone omandas, ent ei näinud ette, et säilinud hoonekarp läheb hävitamisele.

1. jalaväebrigaadis on palju ajateenijaid ja liitlassõdureid, mis annab Tapa mõisa hoonele potentsiaali, et leida sellele väärikas, tänapäeva sobiv sisu. Brigaadi väeosad teevad koolitusi, mida sobiks korraldada ka vanas mõisahoones. Võiks kaaluda hoone taastamist külalistemajana NATO liitlaste pereliikmete või ohvitseride jaoks. Hoones oleks võimalik avada väeosa esindusruumid, mille juurde kuuluks soomusrongirügemendi muuseum. Esinduslikumat kohta Eesti sõjaajaloo tutvustamiseks on raske tahta.

Paljude väliskülaliste tõttu on 1. jalaväebrigaad muutunud kaitsejõudude visiitkaardiks. Kaitseministeerium on panustanud Tapa linna arendamisse, eriti teeehituse kaudu.

On oluline, et Tapa oleks heakorrastatud ning seal leiduks vaba aja veetmise võimalusi nii linnaelanikele, meie kaitseväelastele kui ka liitlassõduritele.

Tapal asub väärthooneid, mis ei ole veel uut funktsiooni saanud, sealhulgas raudteejaam. Tapa linnakeskuse kujundamiseks korraldati arhitektuurivõistlus, millest lähtuvalt plaanitakse raudteejaama juurde rajada esindusväljak.

EKRE fraktsioon riigikogus palus eraldada 2020. aastaks 5000 eurot regionaalseid investeeringuid Eesti Memento Liidule selleks, et teha kavandid Tapa vabadusmonumendile, mis võiks koha leida uuendatud linnakeskuses. Kas selleks võiks saada soomusrongide diviisi ülema Karl Partsi monument või langenute nimedega mälestussammas, on vallavalitsuse, asjatundjate ja avalikkuse otsustada.

Oleme tänulikud ka kaitseväe arvamuse eest. Vabadussamba rajamise toetamisega aitame tekitada koha, kus kaitsevägi saaks tseremooniaid korraldada.

Loodan, et kaitsevägi mõtleb edaspidigi kaasa Tapa arendamisele. Praegu on selleks hea võimalus, vältides mõisahoone lõplikku hävitamist. Mul on usku sellesse, et valla tulevased juhid leiavad koostöös kaitseväega mõisahoonele parema tuleviku. Ka varemete konserveerimine on parem lahendus kui nende õhkulaskmine. Siis jääks võimalus uusi ideid ellu viia, ent ajalooliste müüride kadumisel kaob see võimalus lõplikult

Teen ettepaneku mõttetalguteks kaitseväe ja valla esindajatega, et arutada mõisahoone päästmist ning kaitseväe ja valla koostööd Tapa arendamisel.

Autor:  kangelaspioneer [ 28 Apr, 2020 13:49 ]
Teema pealkiri:  Re: Tapa mõis lastakse homme õhku

Tapa mõisahoone põles 1942 ja jäi pärast seda varemetesse. Säilis kelder ja enamus välisseinast. Siselahendusest, korstendest, portikustest jms pole midagi alles. 10-15 aastat hiljem tegid ehitusväed sellest ühiselamu- kolm trepikoda, igas 4 korterit. Võimalik, et tegu oli ühiskorteritega- mõnedesse tubadesse oli tehtud ajutisi vaheseinu parimate nõukogude traditsioonide kohaselt, tundusid olevat kööginurkade jaoks.

Eelmise aasta lõpuks oli osaliselt varisenud üks välissein, hoone ühe osa vahelaed ja siseseinad. Hoone detailidest on 80 aasta jooksul üle käinud hord vandaale, kelle tõhusa tegevuse tulemusena pole sealt isegi verandakaunistuseks ühtki tervet juppi võtta. Millest vandaalid jagu pole saanud, on alla jäänud loodusele.

Kokkuvõttes- jah, kahju, aga mõisa säilinud osad on nii tugevate veekahjustustega, et päästa pole midagi- kivide vahel mörti enam pole (v.a. hiljem ehituspataljoni poolt laotud osades). Isegi nende lõhkamiseks ettevalmistamine oli pideva pudenemise tõttu keerukas.

Autor:  maksipoiss [ 28 Apr, 2020 14:27 ]
Teema pealkiri:  Re: Tapa mõis lastakse homme õhku

Veel sellel aastal sai teises Eesti otsas veel hullemas olukorras mõisale ajutine katus peale tehtud muinsuskaitse tellimusel (nõudmisel) :dont_know:

Autor:  kangelaspioneer [ 29 Apr, 2020 12:07 ]
Teema pealkiri:  Re: Tapa mõis lastakse homme õhku

Antud teema on nüüd päevakorrast maas.

Autor:  Kapten Trumm [ 29 Apr, 2020 12:29 ]
Teema pealkiri:  Re: Tapa mõis lastakse homme õhku

Sellised teemaarendused "päästke mõis" on emotsioonidest laetud - tegelikult on selliste mõisavaremete renoveerimine jõukohane miljardäridele (sest maksab ise miljoneid). Muinsuskaitse erinõuetega objektil võid sama ehitusmahu/maksumuse rahulikult kümnega korrutada. Olen kokku puutunud - ühe paekivist trepi renoveerimine originaalkorda maksis korraliku uue kahetoalise korteri hinda.

Eestis on taolisi varemeid küll ja veel - ja täpselt samal põhjusel on need enamasti vaid lagunenud seinad lageda taeva all ega pole saanud villadeks ega omavalitsuse objektideks.

Autor:  Kriku [ 29 Apr, 2020 20:10 ]
Teema pealkiri:  Re: Tapa mõis lastakse homme õhku

kangelaspioneer kirjutas:
Antud teema on nüüd päevakorrast maas.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/ ... d=89714651

Autor:  ruger [ 29 Apr, 2020 22:02 ]
Teema pealkiri:  Re: Tapa mõis lastakse homme õhku

Pildid ka hoonest seest, mis oli enne õhkulaskmist.
https://www.facebook.com/kaitseinvestee ... 6188992763

1. leht 1-st Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/